Ready Concrete
skyroema
Ready Concrete
Ready Concrete
Ready Concrete
Ready Concrete
skyroema
Ready Concrete
Ready Concrete
Ready Concrete

Το έτοιμο σκυρόδεμα είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη

 • Αδρανών υλικών
 • Τσιμέντου
 • Προσθέτων (για βελτίωση των ιδιοτήτων του κατά την παραγωγή και χύτευση αλλά και όταν σκληρύνει).

Με την σημερινή του μορφή χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ μετά το 1955 η χρήση του γενικεύτηκε καθιστώντας το σήμερα το κυριότερο παγκοσμίως υλικό κατασκευών μαζί με το χάλυβα ως οπλισμένο σκυρόδεμα.

Θεωρείται το οικονομικότερο και ασφαλέστερο οικοδομικό υλικό με εξαιρετική σχέση κόστους – παρεχόμενων ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο. Είναι εξαιρετικά εύπλαστο υλικό αφού μπορεί όταν είναι νωπό να λάβει οποιαδήποτε μορφή.

Ένα σωστά σχεδιασμένο σκυρόδεμα διαθέτει καλή εργασιμότητα όταν είναι φρέσκο και εξαιρετική ανθεκτικότητα και αντοχή όταν σκληραίνει.

Για την μελέτη και κατασκευή των έργων χρησιμοποιούνται οι κατηγορίες σκυροδέματος του πίνακα όπου ο πρώτος αριθμός κάθε κατηγορίας ορίζει την χαρακτηριστική αντοχή κυλίνδρου και ο δεύτερος ορίζει τη χαρακτηριστική αντοχή κύβου σε MPa.

Πίνακας κατηγορίες σκυροδέματος

Κατηγορίες Σκυροδέματος

 Fck,κυλίνδρου (MPa)

Fck,κύβου (MPa) N/mm2

C8/10

8

10

C12/15

12

15

C16/20

16

20

C20/25

20

25

C25/30

25

30

C30/37

30

37

C35/45

35

45

C40/50

40

50

C45/55

45

55

C50/60

50

60


Πολυστερινομπετόν

Το πολυστερινομπετόν είναι ένα πολύ ελαφρύ οικοδομικό υλικό πάρα πολύ εύκολο στην χρήση του το οποίο συνδυάζει την καλή μηχανική δύναμη με την πολύ χαμηλή θερμική αγωγιμότητα. Είναι ένα πολύ χαμηλής πυκνότητας κονίαμα με πολύ υψηλή εργασιμότητα. Περιέχει έναν μεγάλο αριθμό μικροφυσαλίδων αέρα και σφαιρικούς κόκκους πολυστερίνης και έχει λεπτή κυψελοειδή δομή. Τα τελευταία χρόνια η χρήση του αυξάνεται ραγδαία σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου.

Χρήση και ιδιότητες

 • Στη κατασκευή ρήσεων δαπέδων και οροφής.
 • Για ηχομονωτικές κατασκευές.
 • Στην κατασκευή επιτόπιων διαχωριστικών τοιχίων.
 • Σε όλες τις εργασίες μόνωσης.

Εμφανές Σκυρόδεμα

Το εμφανές σκυρόδεμα είναι το σκυρόδεμα που τοποθετείται σε μια οικοδομή και δεν καλύπτεται από επιχρίσματα. Σήμερα με την  επέκταση της οικοδομικής βιομηχανίας και η αντίληψη στις σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις της κατασκευής αρκετά καλαίσθητων σκυροδεμάτων ώστε να παραμένουν εμφανή.ΑΥΤΟΣΥΜΠΥΚΝΟΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα είναι ένας τύπος σκυροδέματος που του επιτρέπει να ρέει υπό την επίδραση του ιδίου του βάρους του, να γεμίζει τους ξυλότυπους διερχόμενο μέσα από πυκνό οπλισμό και να σχηματίζει κατά την σκλήρυνση του ένα πυκνό και ικανοποιητικά ομοιογενές υλικό χωρίς την ανάγκη συμπύκνωσης με μηχανικά μέσα.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις βελτιωμένες ρεολογικές ιδιότητες του υλικού, οι οποίες οφείλονται στην ύπαρξη μεγάλης ποσότητας λεπτών υλικών σε συνδυασμό με αυξημένη δοσολογία ενός ισχυρού υπερευστοποιητή.


Πλεονεκτήματα του ΑΣΣ.    

 • Μειωμένη εργατική δαπάνη
 • Καλύτερη τελική επιφάνεια σκυροδέματος
 • Ευκολότερη διάστρωση
 • Βελτιωμένη ανθεκτικότητα