Το Συγκρότημα Εταιριών ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΙ θεωρεί την περιβαλλοντική προστασία, υγεία και ασφάλεια για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ως ζωτικής σημασίας, γι' αυτό αι δεσμεύεται στη συνεχή διασφάλιση και αναβάθμιση τους. Η Εταιρία έχει ισάξει μέτρα για την προστασία του άμεσου περιβάλλοντος της Εταιρίας, της Περιοχής αλλά και του ευρήτερου περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα η Εταιρία δεσμεύεται για την υλοποίηση των πιο κάτω στόχων:

  1. Την εξοικονόμηση ενέργιας μεσω της καλύτερης διάθεσης πηγών ενέργειας όπως νερού και ηλεκτρισμού.

  2. Την μείωση και τον φιλικό προς το περιβάλλον χειρισμό και διάθεσης στερεών και υγρών αποβλήτων που προέρχονται από την λειτουργία της Εταιρίας.

  3. Την μείωση των επιπέδων σκόνης και θορύβου.

  4. Τη συνεχή αναβάθμιση τισ περιβαλλοντικής συνείδησης και ευεσθητοποίηση του προσωπικού της Εταιρίας και τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλισμένου χώρου εργασίας.

  5. Την βελτίωση των διεργασιών της Εταιρίας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.