Το σκυρόδεμα μαζί με τον δομικό χάλυβα, είναι τα σημαντικότερα δομικά υλικά που ενσωματώνονται στα έργα και από κοινού, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές εντατικές καταστάσεις του έργου, αλλά κυρίως να αντιμετωπίσουν σε μια δύσκολη στιγμή ενός φυσικού φαινομένου (όπως ο σεισμός), τις πρόσθετες επιπονήσεις που αυτό επιφέρει στην κατασκευή και φυσικά έλαβε υπόψη του ο μελετητής , για τη στατική του επάρκεια.

Στην καθιέρωσή τουΤ σκυρόδεματος σαν βασικό και αναντικατάστατο δομικό υλικό, συνετέλεσε σημαντικά η ανάπτυξη της τεχνολογίας της παραγωγής του σκυροδέματος και η ερευνητική προσπάθεια που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για βελτίωση όλων των χαρακτηριστικών του (εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, ινοπλισμένο σκυρόδεμα, αυτοσυμπυκνόμενο σκυρόδεμα, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες , σε χημικό περιβάλλον, σε θαλάσσιο περιβάλλον, σε τριβή, σε υδατοπερατότητα κλπ).

Προϋπόθεση για τις παραπάνω εξελίξεις του σκυροδέματος είναι φυσικά και το γεγονός ότι έγιναν εν τω μεταξύ και συνεχίζουν να γίνονται συνεχείς βελτιώσεις των χαρακτηριστικών τόσο του τσιμέντου, όσο και των χημικών προσθέτων.

Το σκυρόδεμα σαν προϊόν, έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν αυξημένη προσοχή στη διαδικασία παραγωγής και διακίνησής του. Είναι ίσως το πιο ευπαθές προϊόν ευρείας κατανάλωσης. Και μολονότι οι απαιτήσεις των κανονισμών, για τη σύνταξη των μελετών, λαμβάνουν υπ’ όψη τους αυτή την ιδιαιτερότητα, με την υποχρεωτική τήρηση αυξημένων συντελεστών ασφαλείας, έναντι άλλων δομικών υλικών, παρόλα αυτά, η σοβαρότητα του ρόλου του σκυροδέματος στη στατική επάρκεια των κατασκευών επιβάλλει αυξημένη προσοχή και επιμέλεια στην παραγωγή και διακίνησή του.